Rólunk

Gyermek Röplabda Program


A RÖPPALÁNTA egy speciálisan kisiskolásoknak – 7-10 éveseknek – kidolgozott röplabda program, mely labdás ügyességfejlesztésen és életkornak megfelelő sokoldalú képességfejlesztésen alapul.

A PROGRAM barátságos módon ad lehetőséget a gyerekeknek, hogy megismerhessék ennek a testi kontaktus nélküli csapatsportnak az alapjait.
Speciálisan erre a korosztályra szabott felszereléseket használunk, mely által minden résztvevő képes lesz a sportág alapjainak elsajátítására a saját szintjének megfelelően (könnyebb labda, alacsonyabb háló, kisebb pálya és erre a korosztályra kidolgozott szabályok).
A gyerekek a technikai elemek elsajátítása során megtanulják az EGYÜTTMŰKÖDÉST, a CSAPATMUNKÁT és a CÉLOK KITŰZÉSÉNEK fontosságát.

A csapatsportok fejlesztik a személyiséget és az önbecsülést. Az edzések hatására elérhető a pozitív hozzáállás, jobb közérzet és egészség.

A PROGRAM fontos eleme, hogy az edzések mindig helyben, az adott intézményben vannak.
Így mindenkinek van ideje, lehetősége részt venni a foglalkozásokon.

A PROGRAMBAN röplabda edzők dolgoznak a gyerekekkel heti 2 alkalommal, 1-1órás időtartamban.

Ebben a korban a fiúk és a lányok még közösen vesznek részt az edzéseken. A gyerekek a fejlődésüknek megfelelően a Magyar Röplabda Szövetség szervezésében megvalósuló versenyeken vehetnek részt, melyhez edzőt biztosítunk.
JÁTÉKOSSÁG

Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek sok játékkal, változatos feladatokkal sajátítsák el a mozgásmintákat.
CSAPATSZELLEM

A gyerekek megtanulják a közös célokon alapuló együttműködést, a segítségadást, a bizalmat egymás iránt, a kölcsönös elfogadást és a megbecsülést.
MINŐSÉG

A munkánk során mindig törekszünk a hatékonyságra, eredményességre, a magas minőségre, melyet a szakmailag felkészült edzőink biztosítanak.
TEHETSÉGGONDOZÁS

„Minden gyerek tehetséges, csak meg kell találni azt a közeget, ahol ki tud bontakozni.” Egyéni adottságokat vesszük figyelembe a mozgás tanításakor, hogy a gyerekek a saját fejlődési ütemükben tudjanak tanulni.
SPORTSZERŰSÉG – FAIR PLAY

Tanítjuk a tiszta versenyzést, a sportszerű magatartást, a szabályok, az ellenfél, a bírók és a közönség tiszteletét.
TUDATOSSÁG

Segítjük a tudatos gondolkodás fejlesztését, hogy mit –miért tanulnak és vállalják döntéseik következményét.
MOZGÁSMŰVELTSÉG, MOZGÁSKULTÚRA FEJLESZTÉSE

„Ép testben ép lélek” – mozgás- és személyiség fejlesztés életkornak, egészségi- és mozgásállapotnak megfelelően.
PREVENCIÓ

A helyes testtartás megőrzése, az elhízás megelőzése fontos számunkra.